Coaching voor Coaching

Coaching Breda

Coaching omvat een aantal van de volgende zaken

– Iemand helpen zichzelf en zijn sterke kanten te begrijpen,

– Iemand helpen zich zelfverzekerd en gemotiveerd te voelen om te veranderen,

– Iemand helpen te bepalen waar hij zou zijn om veranderingen aan te brengen,

– Iemand helpen onder woorden te brengen wat hij wil doen.- Een katalysator zijn voor goede verandering.- Anderen helpen hetzelfde te doen.

Coaching helpt u de uitdagingen te begrijpen waarmee de coachee en uzelf worden geconfronteerd om uw doelstellingen volgens realistische tijdschema’s te bereiken. Coaching vraagt van de coachee dat hij verantwoordelijkheid neemt voor een goede taak.

Een coach zal objectief zijn en u helpen om u open te stellen en verborgen obstakels in onze perceptie van onszelf, anderen en werk op te ruimen. Een coach helpt ook je sociale vaardigheden te verbeteren en kan goed luisteren.

Coaching kan worden gepresenteerd als een gestructureerde en gestructureerde briefwisseling of het kan face-to-face worden gegeven. Wanneer coaching face-to-face wordt aangeboden, wordt het best een lange sessie van ongeveer 90 minuten gegeven.

Opleidingen op maat

Wat ik vaak tegenkom bij face-to-face training is dat sommige mensen geen significante resultaten bereiken met de face-to-face coaching sessie. Medewerkers kunnen het gevoel hebben dat ze zowel gecoacht als geobserveerd worden. Dat is niet altijd zo. Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk bij directe feedback. Bovendien, zelfs als dit door de coach aan de ontvanger wordt gegeven, betekent dit niet noodzakelijk dat zij het goed zullen opnemen. Tot slot, wat als mijn supervisor of manager kritiek heeft op de manier waarop ik de oefening heb gedaan? Zou ik me comfortabel voelen om op deze feedback te reageren door mijn coach een schriftelijk verslag voor mij te laten maken met alleen deze kritiek van de werkgever. Dit gesprek zou kunnen uitmonden in een volledige schriftelijke analyse waarin ik of mijn coach kunnen deelnemen aan het bijwerken van de doeltreffendheid van hun interventies.

Coachingsdagboek of aantal sessies Te gebruiken voorraden- Kwestie van de botsende tegenwicht- initiatieven om de zichtbaarheid te verbeteren- dobberen in de golven aan naad een zijde.

U MOET meewerken aan deze vraag om het beste van uw coaching te geven, zonder afbreuk te doen aan een van de bovenstaande:

o Een open geest houden ten aanzien van de promotiemogelijkheden van de opleiding.o Referenties van dezelfde of verschillende coaches bij elke gelegenheid dat we elkaar ontmoeten,

o Houd de mondelinge en schriftelijke feedback bij van uw personeel of van het personeel aan wie u in het verleden leiding hebt gegeven,

o ten volle gebruik maken van gespecialiseerde ondersteuning en middelen.

Ik zou graag willen dat de lezer even nadenkt en nadenkt over de elementen zoals

– Case studies – bepaal uw trainingsmethoden en resultaten;

– Hulpmiddelen die worden aangeboden in de vorm van notities en hand-outs of rollenspelen;

– Omslagnotities en hand-outs – vertrouw niet alleen op kleur en zwarte inkt om te illustreren wat u bedoelt. Gebruik kleur en heldere ideeën. Denk aan felgekleurde markeerstiften en gemarkeerde tekst op dik papier.

– de agenda en welkomstkaarten te programmeren en op grote schaal te verspreiden.

– Het houden van regelmatige en kortere bijeenkomsten tijdens de duur van de cursus en daarna, aangezien dit het netwerk en het contactenbestand verder zal verruimen.

– Bouw hechte werkrelaties op met uw coachee en met andere personeelsleden.

– Stijl van lesgeven.

– Trainingsmethoden.

En ter afsluiting:

Maak een strategisch actieplan voor uw opleidingsprogramma en zorg ervoor dat het alle bovengenoemde punten omvat. Bepaal uw bedrijfsdoelstellingen voor de opleiding en zorg ervoor dat u uw opleidingsprogramma goed kunt evalueren en peilen vanuit een geïntegreerd marketingoogpunt. Zorg ervoor dat u niet alleen de theorie van coaching beheerst, maar ook de praktische aspecten van het coachingproces.

Lees meer:

Lifestyle coach Breda

Business coach Breda 

Afvallen Breda

Coaching van je leven

Trauma coach

Coaching heeft als basis zeer eenvoudige maar diepgaande vragen die, wanneer ze worden gesteld en beantwoord, vaker de sleutel zijn tot het ontsluiten van nieuwe opties en mogelijkheden. Coaching is niet de kunst van het beïnvloeden en overtuigen van mensen, maar iedereen moet vragen en bereid zijn om een antwoord te ontvangen. De antwoorden zijn niet alleen praktisch maar ook emotioneel geladen.

In het coachingmodel staat de coachee centraal, maar iedereen kan erbij betrokken zijn. De relatie tussen trauma coach en coachee is bijzonder, een relatie van wederzijds vertrouwen, wederzijds respect, betrokkenheid, steun en consistentie, maar ook een relatie die in hoge mate gebaseerd is op samenwerking en die zich in de loop van de tijd kan ontwikkelen tot een dynamische relatie.

De coachee is de persoon die gecoacht wordt. Dit is de persoon die gecoacht wordt, heeft de verantwoordelijkheid om de uitdagingen in zichzelf te onderzoeken en op te lossen. De coachee is niet alleen de gecoachte, maar ook de persoon die gecoacht wordt. De coaching gebeurt door middel van een gesprek, een gesprek van aangezicht tot aangezicht of per telefoon.

Coaching en exploratie zijn in veel opzichten twee zijden van dezelfde medaille. Het is door te verkennen wat er gaande is in de huidige realiteit van de cliënt dat de coaching wordt ondernomen.

Veel mensen presteren slecht op hun werkplek omdat zij presteren binnen hun eigen zelfopgelegde beperkingen; zij hebben hun maximale wezen niet verkend; zij hebben de geur van hun eigen maximale wezen, de geur van hun beste zelf, niet leren kennen. Het zou zijn alsof je in een auto rijdt met een oude, vuile en roestige motor en overweegt over te stappen op een nieuw, speels misplaatst zelf met een donatie aan hetpped roestfonds.

Ik denk dat het een beetje lijkt op het verhaal van het paard dat iets meer gewicht in de schaal legt dan het zou moeten. Het zou geen grote verrassing moeten zijn te weten dat de last in het beste geval slechts zoveel is als het kan dragen, zoals bij een trauma coach die met zijn cliënt werkt om zijn maximum te vinden. Uiteindelijk is het de cliënt die moet beslissen welk prestatieniveau een goed niveau is. Zijn duurzame zelfverbetering is degene die wordt beoordeeld, om te bepalen of de veranderingen worden bereikt.

Coaching is het tegengif voor niet alleen persoonlijke morele problemen, maar ook voor het team Hay-verkeer, die eenvoudige en harde lessen die we uiteindelijk allemaal nodig hebben. Een van mijn coachende mentoren, ikes Enterprises, zei dat,

“Coaching is echt een manier om je mensen te trainen om betere keuzes te maken over de manier waarop ze zich op de werkplek gedragen, om vrijwillig leiderschap te creëren Bonancy, in plaats van het opgedrongen leiderschap van angst.”

Als coach moet je weten dat ” alles wat je aan een cliënt verstrekt, ook aan al die mensen wordt verstrekt, en altijd al is verstrekt. En het is niet altijd makkelijk om dat uit te leggen in moeilijk te begrijpen termen.”

Ik heb gemerkt dat ik moet uitleggen dat een man die ik de laatste 30 maanden heb gecoacht, ervoor heeft gekozen om zichzelf deze keuze te geven, tot die 60 dagen hiervóór. Dat is omdat hij niet “het gevoel had dat hij het recht had om een alternatieve, minder stressvolle realiteit te kiezen voor deze levensstijlkeuzes.” Om die reden heeft hij moeite om zich te uiten. Maar totdat hij klaar is om de Oneindige Minimale Principes te ervaren, en de programma’s te aanvaarden die ze zouden kunnen brengen, hebben we hem twee opties voorgeschoteld gekregen, namelijk voorzien of niet voorzien,

-Ik kan het gedrag van mijn cliënt veranderen door hem te coachen zoals voorzien en de hele week bij hem te zijn om ze door te werken zonder dat het een job wordt. -Ik kan hem helpen om nieuwe keuzes te maken en dan met hem samenwerken om ze zijn keuze te maken. Zodat hij zijn persoonlijke kracht ontdekt om de aspecten van zijn leven te kiezen waar hij aan wil werken.

Coach, betekenis vinden in beweging?

Een van je belangrijkste taken is je cliënten die niet bij bewustzijn zijn te helpen stil te staan en te kiezen om niet alleen hun fysieke omgeving of wereld te veranderen, maar ook hun emotionele en psychologische gedrag en communicatie te veranderen.

Het goede nieuws is dat op basis van JOUW NOOIT VERLOREN VISIE je “HET BEELD” hebt, je hebt het allemaal, je hebt het nu en je bent er op elk moment mee verbonden. En op basis van JOUW Functie(TM) als coach, zul je er zijn om te ondersteunen, aan te moedigen, te verzekeren, te vieren, te bekrachtigen en elke andere “IT”, die meekwam om te helpen in het proces, of het nu gaat om het loslaten van wat een verschil maakt in je leven, je werk, je relaties of je familie, of zelfs je pech — het loslaten van dingen of mensen die je tegenhouden in alle elementen van je leven. De dingen en/of de mensen in je leven zijn op de plaats(en), je moet ze naar binnen brengen, beslissen of ze van jou zijn om te behouden en te helpen en/of om los te laten.

Lees meer:

Coaching technieken 

Paarden coaching

Het beroep van verpleegkundige

Verpleegkundige Breda

De verpleegkundige praktijk is het helpen van patiënten met hun behoeften. Een verpleegkundige helpt en systematiseert de behandeling van patiënten. Een grote literatuur met betrekking tot de verpleging is beschikbaar in de verpleegkundige tijdschriften. Verplegen is een relatie tussen mensen, die zich uit in verschillende disciplines. Een verpleegkundige is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid. Een verpleegkundige rapporteert aan een manager of hoofd van een eenheid/afdeling. Een rapport moet een overzicht geven van de diensten en het probleem dat opgelost moet worden.

Verpleging is een beroep dat zich bezighoudt met de kwaliteit van het leven en de gezondheid. Verpleging moet zowel een sociale als een technische kunst zijn. Het beroep van verpleegkundige is een combinatie van antropologie, psychologie, geneeskunde, verpleegkundige theorie en praktijk.

ning RN verleent zorg aan patiënten met een stabiele medische voorgeschiedenis, die pijn ervaren of navigeren door hun gezondheidstoestand. Een verpleegkundige evalueert een patiënt na een diagnose door de verpleegkundige bevat, plant en implementeert verpleegkundige zorg om een plan van zorg, dat medische, psychologische en spirituele zorg omvat te ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met chronische ziekten of patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden, beter reageren op verpleegkundige zorg. Bovendien wordt de verpleegkundige een persoonlijke partner voor elke patiënt. Ervaren gediplomeerde verpleegkundigen zijn een cruciale component in het beroep van gezondheidszorgverpleegkundige.

Banen als RN zijn beschikbaar in een aantal gezondheidszorginstellingen in de Verenigde Staten. Verpleegkundigen zijn werkzaam in verschillende settings, waaronder ziekenhuizen, poliklinieken, thuiszorg, chirurgie, poliklinische behandelingsfaciliteiten, dokterspraktijken, tandartspraktijken en specialistische centra. Verpleegkundigen zijn ook tewerkgesteld bij het leger, openbare gezondheidsdiensten, verzekeringsmaatschappijen en revalidatiecentra.

Salaris RN

In het jaar 2011 bedroeg het gemiddelde salaris voor een RN in de VS $59.000 per jaar. Na het afronden van een RN-opleiding in de VS kan het salaris licht verschillen, afhankelijk van het type aanwervende instantie. Bovendien is er een grote variatie in de salarissen die aan verpleegkundigen worden betaald, afhankelijk van hun opleidingsniveau, opleiding en werkervaring. Het algemene gemiddelde per jaar bedraagt 65.000 dollar bij een voltijdse baan.

SNP’s verdienen vergelijkbare salarissen als Geregistreerde Verpleegkundigen. Gemiddeld begint het jaarsalaris van deze twee functies rond de 40.000 dollar en kan oplopen tot meer dan 100.000 dollar.

Volgens de statistieken van het Department of Labor zal het aantal vacatures voor gediplomeerde verpleegkundigen de komende tien jaar toenemen, omdat de vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen blijft stijgen. Dit is een goed moment voor gediplomeerde verpleegkundigen om een positie als reizende verpleegkundige te overwegen. Er bestaan veel mogelijkheden in faciliteiten die een scala aan specialismen huisvesten. Reizende verpleegkundigen kunnen hun professionele ervaring en rijkdom aan kennis gebruiken ten voordele van de gemeenschap en de mensen die zorg nodig hebben.

Er is veel vraag naar reizende verpleegkundigen. Grote medische faciliteiten zoals ziekenhuizen en klinieken ervaren elke dag een personeelstekort. De grote vraag naar verpleegkundigen, in combinatie met de huidige grote vraag naar zorgverleners, zou de vraag naar verpleegkundigen de komende jaren moeten blijven doen toenemen.

Naast het hebben van een verpleegkundige licentie, hebben reizende verpleegkundigen ook een verscheidenheid aan documenten nodig. De meeste reisbedrijven bieden een grote verscheidenheid aan documentatieprogramma’s om verpleegkundigen te helpen bij het vinden van de juiste positie. De meest voorkomende vorm van documentatie die door de meeste bedrijven wordt gebruikt zijn deAA(b) Online National Job Examination resultaten. Veel van deze online examens zijn het invullen van een paar vragen op een quiz aan het einde van het examen en dan e-mail de studiegids naar u.

Het hebben van een verpleeglicentie is niet genoeg voor reizende verpleegkundigen. Ze hebben aanvullende training en opleiding nodig die specifiek is voor het gebied van het land waar ze naar toe gaan. Reisverpleegkundigen moeten een opleiding in het verpleegkundige vakgebied hebben, evenals individuele interesses en zorgen over bepaalde regio’s en gemeenschappen. Carrières in de gezondheidszorg op het platteland, bijvoorbeeld, vereisen misschien niet dat een verpleegkundige een diepgaande kennis heeft van medicijnreacties en Instanties zoals de Pacific Northwest.

Een zekere toekomst hebben is nauwelijks voldoende voor de ontspannen houding van reizigers alleen. Reisverpleging is een prachtige en opwindende manier om nieuwe mensen te ontmoeten, kennis te maken met nieuwe culturen, en je horizon op een geheel nieuwe manier te verruimen.

Lees meer:

Wijkverpleegkundige 

Indicatie stelling

Hoe de juiste psychotherapie te vinden voor uw behoeften

Therapie Helmond

De reguliere psychotherapie omvat een één-op-één interactie met de patiënt om een band te scheppen en te begrijpen dat de patiënt eigenzinnig is.

Hoewel er veel bewijs is ter ondersteuning van psychotherapie voor alle individuele problemen, is een op de geneeskunde gebaseerde therapie effectiever gebleken in het verminderen van algehele distress. Mainstream therapie richt zich, net als andere vormen van psychotherapie, op emotionele reacties bij de patiënt, in plaats van op psycho-fysiologische stoornissen. Mainstream psychotherapieën kunnen zeer effectief zijn voor de behandeling van psychische stoornissen.

In tegenstelling tot psychotherapie voor emotionele stoornissen, worden angst, depressie en andere affectieve stoornissen niet algemeen aangeboden of gedekt door de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. De meeste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg hebben een beperkte opleiding in deze stoornissen en stellen vaak wekelijks een pakket samen om aan de behoeften van de patiënt te voldoen. Daarom is het aantal doorverwijzingen per week beperkt.

Er is sprake van een gemonopoliseerde toegang tot reguliere psychiatrische en medische behandelingen onder het medicare programma. Bijvoorbeeld, als je 18 of 19 jaar bent en een geestelijke ziekte hebt of betrokken bent bij middelenmisbruik (vooral alcohol of straatdrugs), kunnen je uitkeringen van derden (d.w.z. alles wat niet rechtstreeks aan jou wordt betaald) CEO’s en eigenaren van bedrijven, Story Gran feedingoggiater, en vele anderen die je op dit moment misschien niet kent, omvatten. Het medicare programma kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, dus u kunt machteloos staan met betrekking tot uw eigen medische behoefte.

Als je een probleem hebt. Er zijn vele niveaus waarop je beoordeeld kunt worden door een gezondheidsdeskundige. Als je problemen hebt, of op zoek bent naar een geestelijke gezondheidswerker die je kan helpen, dan KAN je niet naar deTurnaround.org website gaan en simpelweg de informatie opnemen en de “arijuana Therapeut” of “Hypnotiseur, Resinctueel Counselor, of Psychotherapeut” selecteren die je wilt gaan bezoeken.

Om een therapeut te vinden gaat u naarhttp://www.turnaround.org/counseling-counseling.htmlwhere u kunt er samenvattingen van cliënten ontvangen, suggesties voor interviewvragen krijgen, en uw behandelaar vinden. De website kan u andere nuttige informatie geven zoals case studies en andere relevante informatie. Ze hebben ook een uitstekende lijst van actieve verwijzingen die u op een min of meer gemakkelijke manier op weg moeten helpen naar het vinden van de hypnotherapeut van uw keuze.

Als je serieus bent over het stoppen met drugs en alcohol, en het verkennen van alternatieve methoden in plaats van de conventionele geneeskunde, dan zul je de middelen die door de organisatie die verantwoordelijk is voor medicare en het omkeren klaar-om-te-luisteren-nu vinden. U kunt kiezen uit een grote verscheidenheid van professionals – succes en mislukking zijn een eenvoudig visitekaartje en de eis van de behandelaar.

Er zijn beperkingen aan LET problemen gaan. Dit betekent dat sommige patiënten een bypass nodig hebben met hypnotica. De meesten zullen een sponsor of begeleider hebben die graag wil dat u de patiënt bent. De Ethisch Ambtenaar en Directeur van Alcoholisme Diensten is verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van de hulp van de sponsor voor de patiënt. Dit is een nieuw concept voor de behandeling van verslaving, en er kunnen andere zijn die in de toekomst moeten worden uitgewerkt.

Ik heb in de loop der jaren een aantal tweedehands hypnotiseurs gehad; ik vond echter een manier om het interview te krijgen door ze te combineren. Op verzoek van mijn maten heb ik zes psychologen gemaild met vragen over hun perceptie van hypnotiseurs en hun perspectieven op de studie van de locus of control. De resultaten van het onderzoek waren op zijn zachtst gezegd amusant, en de meeste resultaten vatten de hypnotiseur hypnotherapie theorie samen. Wat nog amusanter was, was het totaal aan standpunten van de deskundigen en de plaatsen waar zij op leunden. Ik vond het leuk om de diversiteit van de standpunten over het onderwerp te kunnen zien, en of sommigen overtuigender waren dan anderen. Op dit punt kreeg ik toestemming om hypnotherapie te gebruiken voor mijn primaire zorgverslaving, en een secundaire zorgverslaving.

Samen met de goede reputatie van hypnotherapie, is er een groeiend aantal onderzoeken die aantonen dat hypnotherapie de algemene praktijk van psychotherapie ondersteunt. Blijf op de hoogte voor details over wanneer evidence-based hypnotherapie meer mainstream wordt, en welk onderzoek wordt gebruikt om de effectiviteit van hypnotherapie te bepalen.

Lees meer:

Coach Den Bosch

Bijstand Zorg

Thuiszorg Den Haag

Hulp in het dagelijks leven

Hulp bij het dagelijks leven in huis wordt ook wel thuiszorg genoemd. Voorbeelden van thuiszorg zijn hulp bij het aankleden, baden en toiletteren. Er zijn ook een aantal andere activiteiten en vormen van hulp bij het dagelijks leven die doorlopend worden verleend. Deze kunnen betrekking hebben op hulp bij het eten, wassen en boodschappen doen, schoonmaken, hulp in bed – alles om de cliënt in staat te stellen onafhankelijk te blijven.

De manier waarop deze zorg wordt verleend, kan van individu tot individu sterk verschillen.

Een cliënt kan bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het halen van medicijnen, het aankleden of het innemen van zijn medicijnen. Het kan ook gaan om hulp bij het beheer van de persoonlijke hygiëne, het in- en uitgaan van het huis, het zorgen voor iemand anders en het onderhoud van het huis indien nodig.

In de tijd dat de zorg wordt verleend, zal hij waarschijnlijk van en naar huis worden begeleid en daardoor zal de verzorger sommige activiteiten in huis missen. Steeds meer mensen merken dat hun zorg wordt verleend door twee of meer verzorgers in en buiten het huis en bij deze zorgvariatie komen en blijven er mensen in en uit het huis. Dit geeft wel wat problemen bij het regelen van de zorg.

Families die zich echt zorgen maken, willen misschien thuiszorg regelen, waarbij verschillende verzorgers in verschillende appartementen blijven werken. De kosten kunnen verschillen tussen de verschillende zorgpakketten, maar onze ervaring is dat de prijs die gezinnen betalen voor de zekerheid van kwalitatief hoogwaardige thuiszorg veel lager is dan de prijs die zij betalen voor verpleegkundige zorg.

De directe verzorger zal in korte tijd thuiszorg krijgen en de respijtwerker zal dan waarnemen. Het zou op hetzelfde land kunnen zijn, maar u kunt er zeker van zijn dat het ander land is en dat u droevige bijen en weinig anders zult zijn wanneer de functie wel volledig doorstroomt.

Intensieve zorg, zoals verpleging, wordt meestal huiszorg genoemd. U heeft dan 24/7 directe zorg in en om uw eigen woning, maar ook van tijd tot tijd. Dit kan zijn omdat de persoon zorg nodig heeft, in het ziekenhuis ligt of gewoon een patiënt is. Alle zorg die wordt geleverd zal persoonlijk zijn en eindigen bij de persoon thuis, dus je zult je daarop moeten voorbereiden. Als u in het Verenigd Koninkrijk bent, kan het zijn dat de persoon de extra eetkamer in het tehuis nodig heeft, dus misschien wilt u dat zelf doen.

Lees meer:

Wijkverpleging Den Haag 

Palliatieve zorg Den Haag

Wat is Reiki?

Bodyscan

Van het Japans dat steen of zaad betekent. Het is een spirituele beoefening van het aanvullen van de spirituele energietoevoer van de kernchakra (de wortel van het lichaam) naar de periferie (de geest en het lichaam). Het revitaliseert, geneest, pacificeert en brengt de vitale organen, het zenuwstelsel, de schildklier, hormonen en andere systemen in balans. “Reiki” betekent gestaag, langzaam en cycli.

Met deze energie is er een voortdurende stroom van boodschappen, Mendez, een voortdurende stroom van ideeën, emoties, beelden, zelf-identiteit, doel, betekenis en doel. Zonder deze stroom is er onevenwichtigheid en Kanker. Met deze stroom is het bodyscan in een staat van onbalans. Daarvoor hebben we evenwicht, harmonie, wereldvrede, geluk, liefde nodig, evenals 4 elementaire soorten voedsel: fruit, groenten, noten en granen. Wat betreft de dikke darm – colon hydrotherapie, of colon irrigatie, combineert de Ayurveda praktijken van de Chinese geneeskunde en het voeden en herstellen van de 4 humoren van de spijsvertering, assimilatie en eliminatie. De 4 humeuren worden vertegenwoordigd door de stenen van de dikke darm – colon, proctoscoop, parectum, vena prostaat, rectum en het opgaande colon – de steen die de dikke darm aanzet en leegmaakt, de steen die de ontlasting aanmaakt, of de stenen die de afvalstoffen uit het lichaam voeren.

Reiki of ayurveda gebruikt kleuren om energieën weer te geven. De essentie van Reiki is leven, vitaliteit, energie en liefde. Dus, wat is Reiki en hoe kan het helpen om beter te worden? Veel activiteiten zijn mooi, maar weinige zijn te vergelijken met de schoonheid van een goede shiatsu- of acupunctuursessie.

In Reiki worden kleuren verkregen door een proces dat kleuren heet en er zijn vijf hoofdkleuren, namelijk Rood, Oranje, Geel, Groen en Blauw. Zij staan voor Kracht, Vitaliteit, Verdediging, Energie en Liefde. Daarnaast zijn er nog twee andere kleuren, namelijk violet en oranje. Zij staan voor vindingrijkheid, inspiratie, verlangen, levenskracht en zen.

In de vroege eeuwen van China, werd deze vorm van genezing op grote schaal beoefend. Het was niet zoals de westerse geneeskunde die vroeger werd beoefend. Onderdelen van de praktijk gingen verloren toen de westerse machten de macht over China kregen. Vooral tijdens een van de oude oorlogen gingen veel van deze onderdelen verloren, zodat acupunctuur, als een bijproduct van de praktijk, werd ontwikkeld om ze te vervangen. Acupunctuur is nu in het westen bekend als een behandelingsmethode voor verschillende kwalen.

De praktijk wordt nu beschouwd als een goede behandelingsmethode voor verschillende kwalen. Hoe werkt het?

Wel, elke kleur heeft een specifieke rol te spelen. Rood, bijvoorbeeld, is de energie die snijwonden en steken geneest. Sinaasappelen, bessen en tomaten zijn in dit opzicht beter dan groenten. Groen, daarentegen, is het beste om weer energie te krijgen en uitgeputte cellen aan te vullen. Blauw, alweer aan de andere kant, staat bekend om zijn anti-oxidant krachten. Sinaasappels worden gebruikt om ziekten te behandelen en te voorkomen. Peren zijn beter voor de huid en om brand- en snijwonden te behandelen.

Waar zou de beoefening van Reiki kunnen helpen?

Het systeem helpt het lichaam te reinigen van toxines die de werking van de lichaamscellen vertragen of stoppen. Met andere woorden, zij blokkeren de enzymatische (anorganische) werking van het lichaam, waardoor het lichaam niet naar behoren kan functioneren. Zodra de cellen stoppen met functioneren, begint het lichaam uiteen te vallen. Met behulp van Reiki worden de lichaamscellen echter gestimuleerd om te blijven functioneren, en wat nog belangrijker is, zich te vermenigvuldigen. Dit is waarschijnlijk de reden waarom mensen die Reiki therapie hebben ondergaan een toename van de kracht van hun immuunsysteem hebben opgemerkt.

Reiki is slechts een van de vele praktijken die zich richten op de studie en het herstel van de levenskracht van het lichaam. Met andere woorden, het is in staat iemand te helpen welzijn te bereiken, niet alleen als gevolg van het functioneren van de cellen, maar vooral ook als gevolg van de geest.

Lees meer:

Total body scan

Lifecoach Eindhoven

Coaching voor een carrière

Studiecoach

studie Coachen betekent conflicten oplossen

Bij coaching wordt een proces gebruikt dat conflictoplossing heet, om de sterke punten van de kandidaat te identificeren en de gebieden die hij wil verbeteren. Dit stelt hen in staat om vooruitgang te boeken in slechts één of twee proactieve stappen per keer.

Conflictoplossingen worden niet gebruikt als straf, maar om de kandidaat te begeleiden om positieve vaardigheden te gebruiken in zijn toekomstige loopbaaninspanningen. Een coachingsessie neemt een paar minuten in beslag. De tijd die nodig is om een coachingsessie af te ronden varieert van kandidaat tot kandidaat. Veel coaches geven alle drie de sessies aan een kandidaat.

Aan het einde van de sessie zal de coach bepalen op welke punten de kandidaat meer productie nodig heeft en hoe dat kan worden opgelost. Ook zal de coach helpen bij het opstellen van een actieplan: een reeks taken, mijlpalen, enz. die vóór de volgende sessie moeten worden voltooid (tenzij ze in één sessie kunnen worden voltooid).

In een tijd waarin de concurrentie ook sterk terugloopt, kan een coach een kandidaat helpen zich als kandidaat wat meer te onderscheiden. Hij zal willen dat zijn kandidaat bereid en in staat is om hem en zijn opties aan te bevelen aan degenen die hem op hun beurt bewonderen. Een coach zal ook daarbij helpen.

Leermanagement

Enkele van de bijzonderheden die kunnen worden onderwezen zijn:

o De rollen die de kandidaat in een organisatie wil spelen

o De financiële gevolgen van de functie

o Balans van de vennootschap

o Controleprocedures

o Noodzaak om procedures volledig te herroepen

o Wekelijkse planning

o Hoe schrijf je een jaarlijkse beoordeling

o Hoe ontwikkelt u het vermogen om tijdig beslissingen te nemen?

o Doelstellingen voor het komende jaar

o Hoe klanten snel te bedienen

o Wat goed werd gedaan en wat moet worden veranderd

Het zou ook helpen bij de ontwikkeling van loopbaanstrategieën en -vaardigheden op langere termijn. Er zullen momenten zijn waarop de kandidaat hulp nodig heeft om een probleem te diagnosticeren en krachtige, maar eenvoudige veranderingen door te voeren. Op andere momenten wil hij misschien reorganiseren voor nieuwe kansen zonder dat hij aspecten van zijn werk volledig hoeft te herzien.

Een coach kan de loopbaanbegeleider helpen

Een van de beste leek te zijn bij het opzetten van de carrière. De coach kan die dan gaandeweg ontwikkelen. Hij kan helpen alternatieven te begrijpen, en deze alternatieven te ontwikkelen en te veranderen. Dan zou het kunnen zijn dat de kandidaat de coach het meest nodig heeft, wanneer hij de meeste kans heeft op fases van zijn filosofie over wat een loopbaan zou kunnen zijn, en over wanneer de wereld, de nationale en de internationale economische omstandigheden vorm zouden moeten krijgen.

Coaching is een van de meest effectieve en efficiënte methoden om op korte termijn een loopbaancontext te ontwikkelen. Het is zeker nuttig voor mensen die snel tot een koers willen komen, vertrouwen willen krijgen in de loopbaan waarnaar ze solliciteren en betere loopbaanbeslissingen willen nemen.

Het is zowel praktisch als uiterst waardevol om een coach te hebben.

Lees meer:

Ouder kind relatie 

Life coach Haarlem

Hoe word je een succesvol thuiszorg agentschap

Zorg Rotterdam

Aangezien bejaarde of immobiele patiënten mensen zijn die onze hulp nodig hebben, is het noodzakelijk dat wij goed voor hen zorgen, een punt waarop de laatste tijd te veel de nadruk wordt gelegd. Thuiszorg is de belangrijkste vorm van patiëntenzorg, en het is de grootste bijdrage die wij leveren aan de algemene zorg die aan ouderen of zieken wordt gegeven. Degenen onder ons die de mogelijkheid hebben te kiezen hoe zij hun dagen doorbrengen, kiezen meestal voor werk. Werk is werk, maar de zorg voor zieken is niet het aspect van “werk” dat ons interesseert. Hier zijn enkele van de dingen die u kunt doen om deel uit te maken van een succesvol thuiszorgagentschap.

-Start een Community Partner Programma: Meer en meer staten zijn Pavements Homes begonnen om hun huisvesting meer betaalbaar te maken voor de seniorenbevolking. En wat hier zo geweldig aan is, is dat het een kans creëert voor een gemeenschap om samen te komen en de ervaring van het wonen in hun huizen te delen. Door dit te doen, creëer je relaties die toerisme zullen bevorderen waardoor jij en de instanties waarmee je geassocieerd bent in een goed daglicht komen te staan, relaties die de omringende gemeenschap zullen inspireren om de veranderingen die je hebt gemaakt te volgen. En als je die relaties eenmaal hebt opgebouwd, heb je het extra voordeel dat je kwaliteitstijd en betrokkenheid in je programma hebt gestoken door mensen wier leven wordt beïnvloed door je succes.

-Je hebt visie, toch? En je hebt een baan? Dan moet je een goed team om je heen hebben om je te helpen je dromen te verwezenlijken. Je zult zelden in staat zijn om de dingen waar je van droomt alleen te verwezenlijken. Dat brengt ons een stap dichter bij het afscheid van onze dagen van eenzaamheid, en het opzij zetten van al die stress om je toekomst een gelukkiger toekomst te maken.

– Geërfde voordelen: Je zei dat je een pathologische vrije geest wilt zijn, als er één ding is dat je niet kunt hebben, is het spijt. Je kunt niet genieten van wat je nu hebt, niet als je de moeite neemt om jezelf nu te beschermen. Je zou er goed aan doen je genetische troeven uit te spelen, een supplementenbedrijf te beginnen en stressmanagementtechnieken te leren – je weet wel, zodat je die stressvetklieren in goede conditie kunt houden.

-De energieën die je richt op je carrière en je levensomstandigheden zijn de som van je energie op een bepaald moment. Als je je energieën op een positieve manier richt, zul je ook je omstandigheden kunnen sturen. U zult waarschijnlijk in staat zijn een baan te vinden waarin u bedreven bent, en u zult uw doelen kunnen bereiken. U hoeft geen tijd en energie te verspillen, want u zult succesvol zijn.

Kortom, het is mogelijk om onafhankelijk te zijn met of zonder een computer, internettoegang en een pc tot uw beschikking. U hebt de vrijheid om te kiezen hoe u uw dagen doorbrengt en hoe u uw nachten wilt doorbrengen.

Lees meer:

Ouderenzorg Rotterdam

Symptomen van Endometriose

 

Endometriose

Wat zijn de symptomen van endometriose? Het meest voorkomende symptoom is pijn tijdens de geslachtsgemeenschap. Andere symptomen zijn pijn bij de stoelgang, pijn bij geslachtsgemeenschap, pijn bij de stoelgang maar niet bij de geslachtsgemeenschap, pijn bij een bekkenonderzoek en pijnlijke stoelgang.

Wat zijn de risicofactoren voor endometriose? De belangrijkste risicofactor voor de ontwikkeling van endometriose is leeftijd. Postmenopauzale vrouwen hebben een risicofactor voor het ontwikkelen van endometriose van 10%, terwijl mannen een risicofactor van 11% hebben. ook de geografische ligging speelt een rol. Vrouwen die in het Zuiden wonen in plaats van in het Westen hebben een lager risico op endometriose dan vrouwen in het Midwesten. Afro-Amerikaanse vrouwen hebben een risicofactor voor endometriose die het dubbele is van die van blanke vrouwen.

Is endometriose altijd te behandelen? Uw arts kan u helpen bepalen wat de beste behandeling is, afhankelijk van uw individuele omstandigheden. Hij zal waarschijnlijk twee dingen proberen te doen. Ten eerste zal hij ervoor willen zorgen dat er geen onnodige spanning op de buik is. Vervolgens zal hij uw buik zodanig willen hertrainen dat de ontwikkeling van endometriose wordt voorkomen.

Niet alle behandelingen zullen succesvol zijn. In een studie van de Universiteit van pond, uitgevoerd door Sporting Medicine, bijvoorbeeld, had 98% van de vrouwen die endometriose hadden, deze zes jaar of langer. 78% van de vrouwen had ten minste één recidief binnen diezelfde periode van zes jaar.

Wat kan er worden gedaan om endometriose te voorkomen of het onvermijdelijke uit te stellen? Als u endometriose heeft, zijn er dingen die u kunt doen om uw buik te helpen versterken en de aandoening te helpen voorkomen. Het kan helpen om een gezond gewicht te behouden en ervoor te zorgen dat uw voeding rijk is aan vezels en fytonutriënten. Het toevoegen van meer vers fruit en groenten zal ook helpen uw immuunsysteem op te bouwen. U kunt endometriose misschien niet voorkomen, maar er zijn wel enkele dingen die u kunt doen als bij u de diagnose is gesteld.

Geef uzelf een injectie met corticosteroïden. De arts zal u een hogere dosis cortisone voorschrijven om de ontsteking van uw darmen te helpen verminderen en de pijn te helpen beheersen. U hoeft deze medicatie echter niet voor de rest van uw leven te slikken. Probeer in totaal slechts 10 pillen in te nemen, maar zorg ervoor dat u uw arts bezoekt voordat u de medicijnen begint in te nemen. Zorg ervoor dat u alle medicijnen inneemt zoals voorgeschreven door uw arts.

Begin met het maken van gezonde, weloverwogen keuzes over wat u in uw lichaam stopt. Zoek uit wat voor soort dingen je eet en drinkt. Eet je veel suiker? Verwerkte voedingsmiddelen? Zelfs sommige dierlijke producten lijken de symptomen van endometriose uit te lokken. Wees je ook bewust van de dingen die je in je lichaam stopt. Er zitten veel verborgen suikers en schadelijke ingrediënten in voedingsmiddelen, dus wees voorzichtig. Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan ontstekingsremmende voedingsmiddelen.

Weet wat je triggers zijn. Zijn ze fysiek of emotioneel? Of is het misschien allebei? Kennis over uw triggers kan u helpen manieren te vinden om een bezoek aan uw arts over endometriose te vermijden. Wees ook eerlijk over wat je doet en wat je hebt gedaan om de aandoening te behandelen. Als u activiteiten zo veel mogelijk vermijdt, kunt u uw symptomen onder controle houden.

Overweeg alternatieve behandelingen. Zoek uit wat er nog meer kan worden gedaan om uw aandoening te helpen behandelen en u te helpen een gelukkiger, gezonder leven te leiden. Bovendien kunt u uw endometriose niet volledig oplossen als u het nog steeds laat gedijen. Het is ook belangrijk om het lichaam weer in balans te brengen, zodat het weer normaal kan functioneren en meer schade aan organen wordt voorkomen.

Lees meer:

Last van stuitje

Kramp in kaak

Sydney life Life Coaching

Lifecoach Nieuw Vennep

Ervaart net een heerlijke verrassing in een geschenk van coaching – re the swansong – het verschijnt in mijn ezine’s onveranderd Verbintenissen Ale basis, hier is het onderwerp met de originele noten en bouten van het oorspronkelijke boek. Ik ben er zeker van dat elk exemplaar in de collectie zit, zo groot is de passie voor dit boek, fantastische illustratie van dit fabelachtige leven-hoe-te-doen geheim:

Life coaching maakt golven.

Als je wat hulp nodig hebt om levering te zien als een andere manier van werken, vraag Sydney Lovett dan. En vraag het Universum, stuur je verzoek naar Sydney. Gedachten aan jou in de hemel zijn wat en wie het zou kunnen zijn die ieder met zo’n verzoek heeft gestuurd. Ik kan het zo goed voelen in mijn briefje.

Als je toch moet graven, dan graag! Dit is echter het verschil tussen een levenscoach en een consultant, een mentor, een coach, een mentor, een life-management coach en ga zo maar door. Heb gewoon de moed om wat te graven, wat oordelen te ventileren, kijk wat er naar boven komt. Het zien van de mogelijkheden die je kunt grijpen voor positieve resultaten voordat je aan een of ander project begint, is de sleutel tot een geweldig, succesvol project.

Stel vóór uw coachingsessies met al uw teamleden enkele regels op over dingen die kunnen worden bereikt, doelen die kunnen worden bereikt en acties die moeten worden ondernomen. Voor de eerste sessie, werk, uw coaching team toegewezen, het volgende uit op het uitwerken van een agenda voor elke sessie.

1. Stel doelen – Als u de sessie gebruikt om doelen te stellen, laat uw team dan weten dat u hoopt uw algemene coachingsdoelen te bereiken.

2. Ga door met coachen en veranderen – Als u uit de sessie bent gekomen met dingen over het gedrag dat u bij uzelf wilt veranderen, hoe uw team uw aanbevelingen daarvoor kan opvolgen en wat zij kunnen doen om hun modellen verder te verbeteren, dan is dat allemaal goede grond.

3. Overgang naar beneden – Werk door kwesties die later moeten worden aangepakt, want dit kan tijd vergen bv. de voorbeelden die u tijdens uw eerste gesprek gaf? Het is goed om sommige daarvan later met uw team te bespreken.

4. Zie uw job – Zorg ervoor dat uw team en uw personeel baat hebben bij de sessies. Het is een goed teken als u naar beneden kijkt en gewoon naar hun gezichten kunt staren tijdens de sessie. Dit is een goede versterking dat u meent wat u zegt. Het is ook belangrijk dat ze weten dat ze je dienen of moeten veranderen als wat ze gehoord hebben werkt. Een gevoel van weten dat doel, richting en motivatie te vinden zijn in de sessie is de sleutel tot een goede werkrelatie.

5. Vier – Beloon zoals je wilt. De week na de sessie, of na de sessie wanneer ze misschien een paar rustige uren hebben gehad of gewoon een paar uur vrij de volgende dag, laat het team een leuke date vieren die je samen gepland hebt. Dit kunnen dingen zijn als een tochtje rond het meer, een avondje samen uit naar de favoriete bar of een weekendje weg naar het strand.

6. Werk/Groepen. – Als bedrijfstak is het algemeen vereist dat coaching wordt behandeld door een zakenman, iemand bij wie u het vertrouwen van zijn baas kunt hebben. Vraag uw team wat zij zouden willen als betaling voor het voltooien van het proces.

Lees meer:

Relatietherapie Nieuw-Vennep   

Bewustzijnscoach