Coaching van je leven

Trauma coach

Coaching heeft als basis zeer eenvoudige maar diepgaande vragen die, wanneer ze worden gesteld en beantwoord, vaker de sleutel zijn tot het ontsluiten van nieuwe opties en mogelijkheden. Coaching is niet de kunst van het beïnvloeden en overtuigen van mensen, maar iedereen moet vragen en bereid zijn om een antwoord te ontvangen. De antwoorden zijn niet alleen praktisch maar ook emotioneel geladen.

In het coachingmodel staat de coachee centraal, maar iedereen kan erbij betrokken zijn. De relatie tussen trauma coach en coachee is bijzonder, een relatie van wederzijds vertrouwen, wederzijds respect, betrokkenheid, steun en consistentie, maar ook een relatie die in hoge mate gebaseerd is op samenwerking en die zich in de loop van de tijd kan ontwikkelen tot een dynamische relatie.

De coachee is de persoon die gecoacht wordt. Dit is de persoon die gecoacht wordt, heeft de verantwoordelijkheid om de uitdagingen in zichzelf te onderzoeken en op te lossen. De coachee is niet alleen de gecoachte, maar ook de persoon die gecoacht wordt. De coaching gebeurt door middel van een gesprek, een gesprek van aangezicht tot aangezicht of per telefoon.

Coaching en exploratie zijn in veel opzichten twee zijden van dezelfde medaille. Het is door te verkennen wat er gaande is in de huidige realiteit van de cliënt dat de coaching wordt ondernomen.

Veel mensen presteren slecht op hun werkplek omdat zij presteren binnen hun eigen zelfopgelegde beperkingen; zij hebben hun maximale wezen niet verkend; zij hebben de geur van hun eigen maximale wezen, de geur van hun beste zelf, niet leren kennen. Het zou zijn alsof je in een auto rijdt met een oude, vuile en roestige motor en overweegt over te stappen op een nieuw, speels misplaatst zelf met een donatie aan hetpped roestfonds.

Ik denk dat het een beetje lijkt op het verhaal van het paard dat iets meer gewicht in de schaal legt dan het zou moeten. Het zou geen grote verrassing moeten zijn te weten dat de last in het beste geval slechts zoveel is als het kan dragen, zoals bij een trauma coach die met zijn cliënt werkt om zijn maximum te vinden. Uiteindelijk is het de cliënt die moet beslissen welk prestatieniveau een goed niveau is. Zijn duurzame zelfverbetering is degene die wordt beoordeeld, om te bepalen of de veranderingen worden bereikt.

Coaching is het tegengif voor niet alleen persoonlijke morele problemen, maar ook voor het team Hay-verkeer, die eenvoudige en harde lessen die we uiteindelijk allemaal nodig hebben. Een van mijn coachende mentoren, ikes Enterprises, zei dat,

“Coaching is echt een manier om je mensen te trainen om betere keuzes te maken over de manier waarop ze zich op de werkplek gedragen, om vrijwillig leiderschap te creëren Bonancy, in plaats van het opgedrongen leiderschap van angst.”

Als coach moet je weten dat ” alles wat je aan een cliënt verstrekt, ook aan al die mensen wordt verstrekt, en altijd al is verstrekt. En het is niet altijd makkelijk om dat uit te leggen in moeilijk te begrijpen termen.”

Ik heb gemerkt dat ik moet uitleggen dat een man die ik de laatste 30 maanden heb gecoacht, ervoor heeft gekozen om zichzelf deze keuze te geven, tot die 60 dagen hiervóór. Dat is omdat hij niet “het gevoel had dat hij het recht had om een alternatieve, minder stressvolle realiteit te kiezen voor deze levensstijlkeuzes.” Om die reden heeft hij moeite om zich te uiten. Maar totdat hij klaar is om de Oneindige Minimale Principes te ervaren, en de programma’s te aanvaarden die ze zouden kunnen brengen, hebben we hem twee opties voorgeschoteld gekregen, namelijk voorzien of niet voorzien,

-Ik kan het gedrag van mijn cliënt veranderen door hem te coachen zoals voorzien en de hele week bij hem te zijn om ze door te werken zonder dat het een job wordt. -Ik kan hem helpen om nieuwe keuzes te maken en dan met hem samenwerken om ze zijn keuze te maken. Zodat hij zijn persoonlijke kracht ontdekt om de aspecten van zijn leven te kiezen waar hij aan wil werken.

Coach, betekenis vinden in beweging?

Een van je belangrijkste taken is je cliënten die niet bij bewustzijn zijn te helpen stil te staan en te kiezen om niet alleen hun fysieke omgeving of wereld te veranderen, maar ook hun emotionele en psychologische gedrag en communicatie te veranderen.

Het goede nieuws is dat op basis van JOUW NOOIT VERLOREN VISIE je “HET BEELD” hebt, je hebt het allemaal, je hebt het nu en je bent er op elk moment mee verbonden. En op basis van JOUW Functie(TM) als coach, zul je er zijn om te ondersteunen, aan te moedigen, te verzekeren, te vieren, te bekrachtigen en elke andere “IT”, die meekwam om te helpen in het proces, of het nu gaat om het loslaten van wat een verschil maakt in je leven, je werk, je relaties of je familie, of zelfs je pech — het loslaten van dingen of mensen die je tegenhouden in alle elementen van je leven. De dingen en/of de mensen in je leven zijn op de plaats(en), je moet ze naar binnen brengen, beslissen of ze van jou zijn om te behouden en te helpen en/of om los te laten.

Lees meer:

Coaching technieken 

Paarden coaching