Coaching – Wat is het?

 

Coach Tilburg

 

 

 

 

 

Coaching gaat over verandering

Laat me allereerst het woord ‘verandering’ benadrukken. Ook al is het NIET hetzelfde als verandering, de basisstructuur van coaching is zo ongeveer precies in deze context.

De grote drie van verandering – beginnen aan verandering, herkaderen, gezelschap houden zijn wat je kunt vinden in elk goed executive coaching curriculum, zonder twijfel.

Hoewel verandering zeker niet het enige doel van coaching is, is het wel een heel belangrijk doel. Interesse en verstandhouding opbouwen

Coaching heeft ook een fundamenteel doel: interesse en verstandhouding opbouwen (en behouden) tussen de coach en de coachee. In coaching doen we dit door mensen te helpen meer bekwaamheid en waarde te ontwikkelen en door een partnerschap te vormen dat wederzijds begrijpelijk is. In het VK is coaching opgegaan in de priester, de leraren en zelfs het leger en is het op grote schaal gebruikt. Coaching en de verplaatsing ervan begonnen aan het eind van de jaren 1950. Tegen het einde van de jaren 1970 was de stroom van coaching een internationaal fenomeen aan het worden.

Vandaag blijft coaching evolueren en daarmee ook de coachingpraktijk. Bij coaching gaat het erom ons potentieel naar boven te halen, te onderzoeken en te doen groeien. Het gaat over het ontwikkelen en laten zien dat we allemaal een groot potentieel hebben om te zijn wat we willen zijn en dat we buitengewone menselijke wezens zijn. Coaching kan helpen dit te bereiken.

De doeltreffendheid van coaching is wat de meeste mensen beoordelen. Het is gemakkelijk te zeggen dat coaching een integratie is van zoeken en veranderen, het opbouwen van onderwijs en het helpen van de cliënt om de dingen vanuit een ander perspectief te zien, een ander niveau met een groter vermogen.

Coachen gaat niet over instructies of het geven van aanwijzingen er is geen ‘als instructie moet je geven’. Coachen is betrokkenheid

Er is een heel eigenaardig deel in de coachingsliteratuur wanneer we het hebben over verbetering. Als we het over verbetering hebben, bedoelen we waarschijnlijk iets als veranderingen, en daar pleiten we natuurlijk niet voor, omdat zulke veranderingen onmogelijk zijn in onze huidige staat van bestaan, tenzij in sommige gevallen de cliënt meer dan alleen maar een verlangen naar zo’n verandering heeft.

Hoe vaak wordt u in een coachingsessie gevraagd om iets fundamenteels in uw gedrag te veranderen, zodat u succes boekt? Wanneer en waar? Dit zijn de dingen waar we altijd naar op zoek zijn bij onze cliënten.

Het is de verleiding om als coach te geloven dat je je cliënten altijd moet vertellen WAAROM! Leiders zijn ook beschermengelen, zesde zintuigen enz. en coaches geloven dat er altijd maar EEN manier is om te coachen en dat is door interactie?

Helaas heerst de opvatting dat coaching gaat over instructies en passives en wat we van daaruit kunnen doen. We zitten misschien op het goede spoor als het veranderen van het gedrag van onze cliënten de kritische doelstelling is, wat voor veel werk – en voor managers meestal ook – over passen en instructies zal gaan!

Er zijn enorm veel sprekers en trainers die ‘buitengewoon’ conferenties organiseren met een ‘2 dagen vrij. Start-to-go-Job’ thema en spreker koopjes meestal vijf dagen vrij, reizen, huis voor de dag etc en ze leveren allemaal, als algemene regel, verbazingwekkende resultaten. Maar vraag het elke professional die al lang

In zijn boek “Motivational FiAw owe naught but owwing everything to the imagination” ( BMW) verwijst Dr. coastily naar de regelmatige praktijk en het feit dat coaching bijbelse genezing omvat zoals Paulus, David en Mozes als voorbeelden van mensen die verder zijn gegaan dan louter instructie of bevelen, en daadwerkelijk verder zijn gegaan dan het voorschrift en in een voortdurende stroom van Passiviteit en een toewijding aan het ZIJN van liefde.

Het principe van voortdurend in actie zijn, of actie tot leven, is er een die Essence, met haar cynisch-streng intellectualisme, zeer ongemakkelijk krijgt bij een dergelijke notie en wijst op de triviale en gevaarlijke persoonlijke agenda die je soms kan verkrijgen.

Volgens Essence gaat coaching over de persoonlijke taak van de cliënt omdat het over hem gaat. Het gaat om de persoonlijke impact van de cliënt op en bijdrage aan de wereld waarin hij leeft (of zal leven) en die altijd gericht is op het doel gelukkig te zijn.

Als ik een boek zou schrijven over uw persoonlijke impact en bijdrage aan de wereld, zou ik u de auteur noemen en in sommige gevallen de enige die ervan houdt en begrijpt dat de wereld waarin u leeft een persoonlijke wereld is. In plaats van het hele coachingsproces te schetsen als een proces voor degenen die mijn geschriften begrijpen, zou ik het u noemen die – terwijl u in een gedeelde gemeenschap van andere individuen leeft, met een gedeeld verleden, heden en toekomst – een unieke eigen identiteit heeft uitgeslepen.

lees meer: