Coaching voor een carrière

Studiecoach

studie Coachen betekent conflicten oplossen

Bij coaching wordt een proces gebruikt dat conflictoplossing heet, om de sterke punten van de kandidaat te identificeren en de gebieden die hij wil verbeteren. Dit stelt hen in staat om vooruitgang te boeken in slechts één of twee proactieve stappen per keer.

Conflictoplossingen worden niet gebruikt als straf, maar om de kandidaat te begeleiden om positieve vaardigheden te gebruiken in zijn toekomstige loopbaaninspanningen. Een coachingsessie neemt een paar minuten in beslag. De tijd die nodig is om een coachingsessie af te ronden varieert van kandidaat tot kandidaat. Veel coaches geven alle drie de sessies aan een kandidaat.

Aan het einde van de sessie zal de coach bepalen op welke punten de kandidaat meer productie nodig heeft en hoe dat kan worden opgelost. Ook zal de coach helpen bij het opstellen van een actieplan: een reeks taken, mijlpalen, enz. die vóór de volgende sessie moeten worden voltooid (tenzij ze in één sessie kunnen worden voltooid).

In een tijd waarin de concurrentie ook sterk terugloopt, kan een coach een kandidaat helpen zich als kandidaat wat meer te onderscheiden. Hij zal willen dat zijn kandidaat bereid en in staat is om hem en zijn opties aan te bevelen aan degenen die hem op hun beurt bewonderen. Een coach zal ook daarbij helpen.

Leermanagement

Enkele van de bijzonderheden die kunnen worden onderwezen zijn:

o De rollen die de kandidaat in een organisatie wil spelen

o De financiële gevolgen van de functie

o Balans van de vennootschap

o Controleprocedures

o Noodzaak om procedures volledig te herroepen

o Wekelijkse planning

o Hoe schrijf je een jaarlijkse beoordeling

o Hoe ontwikkelt u het vermogen om tijdig beslissingen te nemen?

o Doelstellingen voor het komende jaar

o Hoe klanten snel te bedienen

o Wat goed werd gedaan en wat moet worden veranderd

Het zou ook helpen bij de ontwikkeling van loopbaanstrategieën en -vaardigheden op langere termijn. Er zullen momenten zijn waarop de kandidaat hulp nodig heeft om een probleem te diagnosticeren en krachtige, maar eenvoudige veranderingen door te voeren. Op andere momenten wil hij misschien reorganiseren voor nieuwe kansen zonder dat hij aspecten van zijn werk volledig hoeft te herzien.

Een coach kan de loopbaanbegeleider helpen

Een van de beste leek te zijn bij het opzetten van de carrière. De coach kan die dan gaandeweg ontwikkelen. Hij kan helpen alternatieven te begrijpen, en deze alternatieven te ontwikkelen en te veranderen. Dan zou het kunnen zijn dat de kandidaat de coach het meest nodig heeft, wanneer hij de meeste kans heeft op fases van zijn filosofie over wat een loopbaan zou kunnen zijn, en over wanneer de wereld, de nationale en de internationale economische omstandigheden vorm zouden moeten krijgen.

Coaching is een van de meest effectieve en efficiënte methoden om op korte termijn een loopbaancontext te ontwikkelen. Het is zeker nuttig voor mensen die snel tot een koers willen komen, vertrouwen willen krijgen in de loopbaan waarnaar ze solliciteren en betere loopbaanbeslissingen willen nemen.

Het is zowel praktisch als uiterst waardevol om een coach te hebben.

Lees meer:

Ouder kind relatie 

Life coach Haarlem