Bijstand Zorg

Thuiszorg Den Haag

Hulp in het dagelijks leven

Hulp bij het dagelijks leven in huis wordt ook wel thuiszorg genoemd. Voorbeelden van thuiszorg zijn hulp bij het aankleden, baden en toiletteren. Er zijn ook een aantal andere activiteiten en vormen van hulp bij het dagelijks leven die doorlopend worden verleend. Deze kunnen betrekking hebben op hulp bij het eten, wassen en boodschappen doen, schoonmaken, hulp in bed – alles om de cliënt in staat te stellen onafhankelijk te blijven.

De manier waarop deze zorg wordt verleend, kan van individu tot individu sterk verschillen.

Een cliënt kan bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het halen van medicijnen, het aankleden of het innemen van zijn medicijnen. Het kan ook gaan om hulp bij het beheer van de persoonlijke hygiëne, het in- en uitgaan van het huis, het zorgen voor iemand anders en het onderhoud van het huis indien nodig.

In de tijd dat de zorg wordt verleend, zal hij waarschijnlijk van en naar huis worden begeleid en daardoor zal de verzorger sommige activiteiten in huis missen. Steeds meer mensen merken dat hun zorg wordt verleend door twee of meer verzorgers in en buiten het huis en bij deze zorgvariatie komen en blijven er mensen in en uit het huis. Dit geeft wel wat problemen bij het regelen van de zorg.

Families die zich echt zorgen maken, willen misschien thuiszorg regelen, waarbij verschillende verzorgers in verschillende appartementen blijven werken. De kosten kunnen verschillen tussen de verschillende zorgpakketten, maar onze ervaring is dat de prijs die gezinnen betalen voor de zekerheid van kwalitatief hoogwaardige thuiszorg veel lager is dan de prijs die zij betalen voor verpleegkundige zorg.

De directe verzorger zal in korte tijd thuiszorg krijgen en de respijtwerker zal dan waarnemen. Het zou op hetzelfde land kunnen zijn, maar u kunt er zeker van zijn dat het ander land is en dat u droevige bijen en weinig anders zult zijn wanneer de functie wel volledig doorstroomt.

Intensieve zorg, zoals verpleging, wordt meestal huiszorg genoemd. U heeft dan 24/7 directe zorg in en om uw eigen woning, maar ook van tijd tot tijd. Dit kan zijn omdat de persoon zorg nodig heeft, in het ziekenhuis ligt of gewoon een patiënt is. Alle zorg die wordt geleverd zal persoonlijk zijn en eindigen bij de persoon thuis, dus je zult je daarop moeten voorbereiden. Als u in het Verenigd Koninkrijk bent, kan het zijn dat de persoon de extra eetkamer in het tehuis nodig heeft, dus misschien wilt u dat zelf doen.

Lees meer:

Wijkverpleging Den Haag 

Palliatieve zorg Den Haag